5. apr, 2015

Natten

Nattens timmar nu.
Sakta har jorden varvat.
Mörkret är här.
Var inte rädd kära vän.
Kraften finns i alla fall.

Skyddar dig ändå.
Med sin kärlek gör Jag Är.
Vingar från änglar.
Breder sig över din kropp.
Ingen kan ändra på det.

Skulle något ske.
Kommer de att hjälpa till.
Bort tas smärta då.
Du får stöd med allting så.
Bara du själv önskar det.

Universums kraft finns.
För kärleken är gränslös.
Livet existerar ju.
Hela tiden utan slut.
Älskar dig gör Jag Är än.

Copyright Sari-Sävy Vesanen