18. apr, 2015

Att förstå

Våra andliga vägledare.
Hjälp oss att förstå vårt val.
Komma ihåg livsuppgiften.
Lära oss allt om livets resa.
Veta det vi behöver.

Inte mer än så.
Det räcker att känna till det.
Skydda varje person.
Alla har rätt till eget liv här.
Kunna utveckla andligheten.

Respekt för andra.
Så att alla känner rättvisa.
Vi har lika värde.
Varken mer eller mindre ju.
Så har Jag Är sagt en gång.

Alla har ett fritt val.
Men kärleken är viktigast.
Låt det växa helst.
Tränga hat och likgiltighet bort.
En dag ska vi möta ljuset.

Kraft och energi i Universum.

Amen

Copyright Sari-Sävy Vesanen