20. apr, 2015

Vi lever nu

Vårt liv är just nu.
Inte i det förflutna vi varit.
Ej i framtidens liv.
Vi kom hit för att utvecklas.
Det är viktigt för anden själv.
Att söka och finna sanning.

Att minnas uppgiften.
Därför ska man vara förankrad.
På moder Jord.
Känna kärlek för andra.
Utan att glömma sitt liv.
Ha viljan att minnas allt.

Tänka rätt saker.
Önska lycka och framgång.
Inte motgångar.
Finna styrkan att resa här.
Vara i sin fysiska kropp.
Söka krafterna i sitt inre.

Till hjälp varje dag.
Då blir man vägledd vid behov.
Av andliga mästare.
Som stöder ifall man vill det.
Man måste be om det själv.
Ifrån kraften i Universum bara.

Amen

Copyright Sari-Sävy Vesanen