22. apr, 2015

Leva i läkande krafter

Min kärlekskraft.
Ge oss energi så vi klarar dagen.
Låt oss läka sår.
Som finns i vårt inre och yttre.
Ge oss ljusets vägledare hit.

Till hjälp och stöd.
Låt oss finna kärlek idag.
Samt hjärtats lugn och ro.
Kunna klara livsuppgiften.
Utan att snubbla på färden.

Lära oss att se klart.
Inte låta negativ kraft vinna.
Moder Jord snurrar.
Vi åker med på resan här.
Tills det åter blir natt igen.

Låt oss se ljuset i natten Jag Är.
Amen

Copyright Sari-Sävy Vesanen