14. maj, 2015

Ditt ljus

Lyser gör ditt ljus.
Kastar sin skugga på moder Jord.
Tiden förflyttas fram.
Kan inte hejdas av någonting alls.
Om man vill kan man möta kärlek.

Ljusets herde kom hit.
Levde sitt liv mitt ibland andliga då.
Många lärde sig kärlekens budskap.
Andra förstod ingenting.
Energi finns uppe i Universum.

Som skickas ned hit.
Ju fler som sprider och ber om ljus.
Desto mer flyr hatet.
Ändå ska man minnas skapelsen.
Där bestämdes ordets lag för oss.

Vi måste finna vägen.
Till den egna utvecklingen själv.
Livet har en mening ju. 
Just i denna och alla andra stunder.
Om du vill kan du förneka det bara.

Du kan välja att tro.
Då kan du möta ljuset och kärleken.
Bli förenad med anden.
Få energi och styrka från Universum.
Där finns Jag Är och kraftens källa.

Som aldrig sinar eller dör ut.
Amen

Copyright Sari-Sävy Vesanen