17. maj, 2015

Andlig vägledning

Låt mig se ljus.
När jag faller och inte ser något alls.
Kan jag ändå be andliga vägledare.
Om att få hjälp och stöd till min själ.
Så att min ande får kontakt med sig.

När jag gråter ut.
Kan jag känna en djup sorg i mig.
Den sätter sig i min kropp bara.
Då viskar en röst i mitt huvud stilla.
Gråt inte mer utan låt tårarna fly.

Allt är bara liv.
Inget annat än det för någon andlig.
Man gör sina misstag och blir orolig.
Friheten finns för var och ens bästa.
Många sorger och problem ser man.

Så växer anden här.
I sin egen takt och fart helt fritt.
Ordet är ett löfte i all evighetsliv.
Mörker och ljus ger andlig mognad.
Om du går vilse be om vägledning.

Jag Är ljuset som leder oss rätt.

Amen

Copyright Sari-Sävy Vesanen