22. maj, 2015

Här för att lära

Jag är mitt jag.
Precis som du är ditt bara.
Vi är just här nu.
Menade att vara i denna tid.
Leva för att lära läxan vi har.

Du har din egen.
Jag har min uppgift i livet.
Vill finna den här.
Meningen är att utvecklas i anden.
En del har glömt och vill inte tro det.

Planen är personlig.
Döm ingen annan för den de är.
Man väljer själv.
Liksom jag har valt min väg här.
Moder Jord snurrar runt solen.

Därav natt och dag.
Livet är till för utveckling i tid.
Många vill inget alls.
Vandrar på sin stig utan mål.
Alla gör som de själva vill.

Mitt liv ägs av mig.
Ingen annan vet vad jag önskar.
Fast de tror gör det.
Kanske dömer de mig efter sig.
Jag dömer ingen alls efter mig.

I Universum finns Jag Är.

Amen

Copyright Sari-Sävy Vesanen