22. maj, 2015

Här på vår planet

En stilla kärlekssång till vår planet.
Att älska och ge av sig själv bara.
Det är livets allra hemligaste gåta.
Vill du dela den med mig eller inte.
Du kan svara eller låta bli att göra så.

Svaret går att finna ändå i ordets tid.
Det är här och nu som gäller för oss.
Ingenting är sagt som kan ändra det.
Meningen är att kunna vända på allt.
Växa i kärlek genom sorger och nöd.

Finna krafter att ta sig igenom livet.
Utan att känna någon avund här alls.
Alla har vi ett ansvar för egen lycka.
Ingen annan kan svara för ens liv.
Förutom när man är barn eller sjuk,

När man blir gammal tas man om hand.
Döden är inte slutet utan hemfärd.
Tillbaka till Universums där Jag Är.
Tro eller inte gör som du vill själv helt.
Men Jag Är sanningen i en andes liv.

Universum flödar av ljusets kraft.

Amen

Copyright Sari-Sävy Vesanen