24. maj, 2015

Tala

Ta inte något mitt.
För jag kan allt och inget ge.
Precis som jag vill själv nu.
Jag har fått lov utav kraften.
Som finns för mig även dig.

Kommer du hit?
Så stanna lite längre hos mig.
Min kärlek ökar av ljusenergin.
Vill dig älska och ära Jag Är.
Sända varje tanke med dig nu.

Hit till moder Jord.
Låt dina ord tala genom mig.
Ska inte hindra bara låta ske.
Se ingen är som du min vän.
Andlig kärlek består alltid.

När allting tar slut.
Förutom kraften att älska dig.
Min kära Jag Är skapad av mig.
Tillsammans med dig och andra.
Ville jag komma hit för att lära.

Om allt och inget.
Kan vara min sista färd här nere.
Eftersom jag mött många liv.
På mina färder genom tid och rum.
Vill nog förbli uppe hos dig sedan.

Först måste jag se.
Detta liv med dina ögon Jag Är.
Skickar dig min önskan om tid.
Samma vill mina älskade också.
Du skapade oss till din avbild.

Såsom du är där.
Är vi här nu bara i kärlek nere.
Ingen annan tror på dig som jag.
Förlåt mina andliga vänner det.
En del har övergett dig i livet.

Vandrar runt elaka.
Kan inte stoppa dem själv bara.
Ber dig om ljusets budbärare.
Dem kan du skicka med ljus.
Som skiner med kärlek överallt.

Så att det bildas ett skydd Jag Är.

Amen

Copyright Sari-Sävy Vesanen