25. maj, 2015

Här

Är här nere.
Följer din väg helt tvekar inte.
Livet har mening när jag tror.
Vet att du finns för min själ.
Hjälper mig när jag har nöd.

Går jag vilse.
Skickar du ljuset att leda mig.
Kan inte vara mer nöjd här nu.
Ännu har jag inte fallit i gropar.
Klarat mig galant i ur och skur.

Du är mitt skydd.
Såsom mina andliga hjälpare.
Vandrar vid min sida varje dag.
Lugnet sänker sig över min själ.
Oron faller undan rädslan viker.

Min tid är nu.
Leva vill jag göra och se ljuset.
Mina andliga vägledare möta.
Kan känna en annan glädje nu.
För jag har funnit mitt liv här.

Kommer att se.
Ännu har mörkret inte vunnit.
Ljusets strålar har träffat målet.
Livet har med ens bytt stilen.
Kan inte bli vad du vill min vän.

Mitt liv ägs av mig.
Ingen annan kan leva eller vara jag.
Så var snäll försök inte bestämma.
Fel sätt att angripa mig har du valt.
För jag är stark och ljuset leder mig.

Andlig är jag även du.
Du äger ditt liv och din väg själv.
Vi kan mötas som jämlikar bara.
Ifall du vill utav kärlek växa nu.
Måste du först förstå vad det är.

I Universum finns källan och Jag Är.

Copyright Sari-Sävy Vesanen