25. maj, 2015

En dröm

Drömmen är sann.
Min kärlek växer in i din skapelse.
Utav din kraft är jag kommen hit.
Kan inte minnas precis allt ännu.
Men vet att sanningen är nära nu.

Låt mig inte vara utan.
Din kärlek som du gav mig där.
Vill följa dig i allt och vara din.
Allra mest när jag inte kan det. 
För att det finns problem ibland.

Som gör mig illa.
Då kan jag känna en ilska tvär.
Det är en frestelse för mig.
Lovar att finna mig i ditt ord.
Som du har givit mig till lag.

Då jag blev till igen.
Fick jag löftet att få frihet här.
Även om jag inte längre vill.
Tänker jag följa det i alla fall.
Min sanning är din för alltid.

Känner mig ensam.
Utan något mål som styr livet.
Jag vet att du vill vi skapar själv, 
Målet är att finna sitt eget jag.
Så att själen växer och får ro.

Du är min ledare.
I sanning och osanning att följa.
Ingen vill förstå det jag känner.
Det gör mig frustrerad och arg.
Därför ber jag om ljusenergi.

Sänder min bön.
Kan ibland vara svårt med känslor.
Låt mig därför inte frestas av det.
Utan skänk mig din kärlek och nåd.
Så att de som är onda inte får makt.

Du är kraften där.
Men också här på moder Jords yta.
Kan vi nås av din kärlek gränslös.
Skall sprida ditt budskap här nu.
Såsom jag en gång lovade dig.

Har inte glömt det.
Även om andra inte minns det än.
Har jag gjort det innerst i själen.
Ber dig ge mig min styrka bara.
Eftersom du är Jag Är med kraft.

Ljuset vill jag följa.
Så att mörkret viker undan i mig.
Många är de som vill mig illa.
Ge mig din kraft och energi hit.
Så att min själ inte faller för det.

Jag vet min plats.
Det är hos dig min skapare där.
Ännu har jag inte lärt läxan här.
Därför måste jag vara kvar nu.
Med andra andliga på färden.

Ge mig ljuset.
Så jag kan följa dig i kärlek bara.
Lär mig mer och mer av livet.
Men också om sanningens ord.
Lovar följa ljuset som du ger mig.

Jag Är där i Universum samt här på moder Jords mark.

Amen

Copyright Sari-Sävy Vesanen