26. maj, 2015

På resa

Sitter här alldeles tyst för mig själv bara.
Lyssnar i mitt inre efter budskap att ge.
Ber om vägledning i allt som sker med mig.

Kan inte finna någon anledning till tystnad.
Vill inte vara tyst utan sjunga min lovsång nu.
Du älskar mig och alla andra som är på resa.

Själen vill vara här så länge jag och du vill.
Det är till dess jag upplevt tillräckligt i detta liv.
Hur länge någon annan vill stanna vet inte jag.

Mycket har varit glädje och sorg inget mer.
Livet är vår chans att finna förståelse själv.
Mogna i vår ande på sätt man inte gör annars.

Tacksam för allt du givit mig efter önskan.
Har varit en lärorik resa och ännu är idag.
Låt mig se dagsljuset igen efter min vilja.

Kan inte glömma det jag vill minnas här.
Du finns i Universum för att ge oss råd.
Via vårt inre genom andliga vägledare.

Tror på ett liv som är bättre nu än förut.
Har mer kännedom och erfarenhet i anden.
Känner dock en oro för andra som inte ser.

De förstår inte saker och ting som händer.
Många gör andra illa för egen vinning nu.
Har glömt vilka de är och kan inte se ljuset.

De har inte förståelse hur andra har det här.
Vill ha allt till sig själva och inte ge något.
Många lider för att de inte förstår skapa ro.

De är inte öppna för någon påverkan alls.
Vilket gör att de blir onda mot andra här. 
Kan du skicka vägledning och ljus till dem.

Se till att vår värld blir trygg och säker.
Låt ditt ljus lysa mest i alla mörka vrår.
Mer än så kan jag inte be dig om just nu.

Tackar dig därför av hela min själ för allt.
Känner mig glad över att ni finns för oss.
Kan ge oss vägledning och ljusets energi.

Kraften finns hos dig där uppe i Universum.
Vi är här och söker efter sanningen via dig.
Vid din sida finns ljusets herde som varit här.

Lovar att följa er väg här och sprida ljus.
Finner vår gemenskap i anden vi delar på.
Vi tillhör er men så även ni oss för alltid.

Ni är där men också här där vi är idag.

Amen

Copyright Sari-Sävy Vesanen