27. maj, 2015

Sanningens budskap

Koncentrera dig på att vara.
För att Jag Är här och du är där.
Lyder en röst från mitt inre ikväll.
Det är Skaparen som talar igen.
Genom mig till er som är här.

Vill förmedla budskapet.
Om sanningen som leder oss nu.
Vill vara vår käraste vän alltid.
Tider har förflutit sen vi kom hit.
Många av oss har farit vilse här.

Jag Är kärlek.
Vill att vi ska möta glädje i livet.
Men det finns många problem.
Som måste lösas utav andliga.
Livet här består av ondska med.

Ingen kan ensam.
Därför måste många hjälpa till.
Be om ljus över mörka makter.
Så att de flyr och ger vika här.
Utan sammanhållning inget ljus.

Vi är här frivilligt.
När vi föddes gick anden ned.
Med hjälp utav våra skyddsänglar.
Därefter såg vi vår början i livet.
En del har vuxit in i sin tro bara.

Andra har ingen alls.
Några har gett sin hand till mörkret.
Därför ser världen ut som den gör.
Alla krig som förs i trons namn är fel.
Består av falskhet och onda ting.

Har man en tro.
Respekterar man andra andliga.
För inget är rätt och inget fel.
Så länge man utför goda saker.
Allt annat förkastas av Jag Är.

Förneka ondskan.
Söka efter andlig inre vägledning.
Lära oss att sprida ljusets kraft.
Så att det goda blir starkare bara.
Då lär vi oss att leva med Jag Är.

Utan att häda andra.
Det som kommer av tro är kärlek.
Inte ondskan som sprids i tiden.
Mötet med Jag är sker via ljuset.
Vars herde en gång var på jorden.

Som är vår moder.
Sophia den kvinnliga kraften här.
Liksom Fadern Jag Är i Universum.
Sonen Jesus som en gång var här. 
Med sina jordiska föräldrar på flykt.

Nu är vår herde.
Hos sina skapare i Universum.
Där finns även Maria och Josef nu.
Vi är här och har vår tids problem.
Via inre vägledning når vi krafterna.

Som finns i Universum alltid.

Amen

Copyright Sari-Sävy Vesanen