31. maj, 2015

Morgondagens skapelse

Vi fick en möjlighet till utveckling.
Att göra något av vårt liv i tiden.
Vilket många har glömt bort helt.
När vi började resan på jorden.

Nu lever många i ensamhet.
Universum vill vägleda i kärlek.
Om man önskar det själv bara.
Vill ägna sitt liv åt andlig tillväxt.

Leva för att sprida ljusets lära.
Ondska sprids inte med vinden.
Utan med människans kraft.
Det finns en möjlighet att välja.

Vad man vill göra själv helt fritt.
Man kan följa kärlek och ljus.
Få kontakt med det goda bara.
Det gäller att inse att man skapar.

Med sina tankar och handlingar.
Vill man förneka så får man det.
Skaparen gav oss ordet till lag.
Man måste be om hjälp själv.

Annars får man vara i fred bara.
Då blir ens liv det man önskar.
Tro är inget som kommer till en.
Den måste man söka själv helt.

Livet är ens eget val i början.
Komma hit på gott och ont nu.
Leva här och utvecklas i kärlek.
Så är det sagt och löften getts.

Till oss alla innan vi kom hit.
Jag Är och Jag Vet är krafter.
De vill allas bästa och inget mer.
Man måste vilja det själv bara.

Ingen annan kan styra själen.
Ge oss ljuset att stråla överallt.
Så att mörkret viker undan här.
Tror på kärleken och sanningen.

Genom ljusets herde och tankar.
Vill jag skapa morgondagen nu.
För kraft finns i Universums liv.
Ingen annan kan ge det till oss.

Förutom Skaparen av vår värld.
Lovar att följa Jag Är och Jag Vet.
I nuet och i tiden sprida ljus.
I denna värld du skapat har.

Liksom oss med din kärlek .
Amen

Copyright Sari-Sävy Vedanen