31. maj, 2015

Budskapet

Du kan också bli ljusets budbärare.
Ifall du vill det i din ande med min.
Med förenade krafter kan vi segra.
Då viker mörkrets fallna änglar undan.

Kan inte nå dig i din själ eller ande.
Ditt liv blir som mitt i kärleksljuset.
Får du möta ljusets herde lovar jag.
Ingen annan kan besluta bara du.

Ifall du vill kan du möta dig själv.
Lära dig förstå vad riktig kärlek är.
Kom ta min utsträckta andlighet.
Så ska jag ge dig skaparkraften.

Såsom menat var i livets början.
Ingen ande vill vi förlora här uppe.
Om vi kan ska vi öppna portarna.
Men du måste vilja det själv helt.

Ingen annan kan göra dig klar.
Bara du själv och ditt samvete.
Dina tankar måste du ändra på.
Så att du kan söka ljusets kraft.

Det kan du göra i ditt inre bara.
Genom meditation och tankar.
Du är skaparen i ditt eget liv.
Vi finns här för att vägleda dig.

Om du vill det själv helt.
Med kärlek Methatron.

Copyright Sari-Sävy Vesanen