8. jun, 2015

Ljus som strålat

Så där är min kärlek utan gräns.
Än vill jag vara här och där.
Med min älskade vän som är du.

Kan du följa mitt ljus som strålar.
All min kärlek den för med sig.
Innehåller omtanke och glädje.

Vill du ta emot mitt ljus att leda?
Vilsna själar till kärlekskraften nu.
Som aldrig sinar eller slutar vara.

Fader är jag i Universums källa.
Mitt hem är ditt och riket likaså.
Gud är jag och Skapare av alltet.

Inget finns som kan ändra faktum.
Mången mig förnekat har och förått.
Vill du följa mig nu och finna tro.

Veta hur jag gjorde dig och jorden.
Utan vilja kan man inte skapa liv.
Inte heller bli vad man vill själv.

Någon kan också tvinga till tro.
Det är inte äkta kärlek eller lycka.
För att finna måste man vilja söka.

När man söker finner man sin väg.
Genom livet som är sann för dig.
Vad du söker är din egen väg.

Andlig utveckling är inte lika alls.
Beror på det man ville från start.
Planen är varje själs egen bara.

Med kärlek.

Amen

Copyright Sari-Sävy Vesanen