11. jun, 2015

Andligt liv

Till dig min andliga vän.
Vill jag förära denna text.
Med många liv har du rest.
Igenom tidens barriär där.
Ibland har du varit man.

Också kvinna i livet.
På det viset har du utvecklats.
Mycket i anden utan tvekan.
Gått igenom svårigheter många.
Men också funnit kärlekens gåva.

Du har varit mig kär och är.
Utan tvekan allra käraste min.
Min kärlek är ovillkorlig bara.
Den flödar ur Universums källa.
Hela tiden varken mer eller mindre.

Många problem finns där nu.
På Jorden som snurrar på bara.
Ibland är det svårt att se på.
När ni inte kan samsas alls.
Skapar liv som spårar ur.

Den fria viljan att välja själva.
Gör att många väljer fel saker.
Når inte alltid ut med mitt budskap.
Vissa har stängt av tråden helt.
Förnekar att andlighet existerar.

Söker efter något att fylla livet med.
Väljer att ta droger och skapar elände.
Min kärlek är gränslös utan slut.
Låt mig därför få tala om det nu.
Vill ni kan ni ta del av den igen.

Sänder detta meddelande till er.
Via min andliga vägledare nu.
Lär er att älska er själva först.
Då kan ni få kärlekens förmåga.
Den kan ni sen sprida till andra.

Ljuset skickas nu till er i denna stund.
Sanningens och trons heliga kraft.
Ifrån Universum flödar utan gräns.
Vill ni kan ni motta min läkande kraft.
Kärlek är att vara i ljuset och ta del av den.

Amen

Copyright Sari-Sävy Vesanen