14. jun, 2015

Jag finns här för dig

Finns här för dig.
Vill lösa dina problem.
Ger beskydd till er.
Du ser snart ljuset.
Som flödar igen.
Kan inte bli värre.
Tiden ska mogna.
Då blir allt bättre.
Många tror fel.
Gör fel saker.
Utan att tänka.
Fagra tankar längre.
Var inte ledsen nu.
Jag finns här nu.
Kan inte bli sämre.
Michael

Copyright Sari-Sävy Vesanen