17. jun, 2015

Ljuset finns

Tyst ser du på.
När någon en annan plågar.
Vill inte eller vågar ej bryta.
Bara din andliga själv vet.

Varför världen blir skapad.
Av ondska om och om.
När ljuset finns så nära där.
Kan beröras med tanken.

Ju fler som sprider ljus.
I sitt sinne och med ord.
Desto mer ökar kärleken.
Som en stormig vind då.

Blåser över jordens sfär.
Lägger sig som ett skydd.
Överallt kan man då nå.
Skaparens sanningsljus.

Mörkret ges mindre styrka.
Då kan man nå hjälp och stöd.
Kunna hjälpa bättre själv andra.
Bli beskyddad och omhuldad.

Av det Gudomliga ljuset där.
Alla måste tänka i rätt banor.
Se sitt liv i dagens ljusa sken.
Förstå att de är medskapare.

I alla stunder då någon glöms.
En sant troende ger sin kärlek,
Varje ögonblick när det behövs.
Skyddar sina andliga vänner.

Genom att inte låta någon fara illa.
Vara med ha ögonen och sinnet öppna.
Förenas och följas åt vid faror.
Det gäller att bry sig om och se risker.

Inte vara naiv själv någonsin.
Mörkret och ondskan finns där.
Man kan möta det överallt bara.
Skenet kan bedra vara i förklädnad.

Vi är här och hjälper och beskyddar.

Universums och alltets skapare via Jesus, andliga vägledare och beskyddare.
Amen

Copyright Sari-Sävy Vesanen