19. jun, 2015

Möjligheten

Alla möter möjligheten.
Att ta ställning tro eller inte.
Beroende på att något händer.
Som gör man ber om hjälp.

Det utifrån vad man vet om livet.
Om man fått uppleva stödet.
Förlitat sig på Gud eller inte.
De som inte gör det ber ej.

Om hjälp utifrån sin verklighet.
Därför kan de ej heller nå Gud.
Man måste vilja det själv.
Ingen tvingar sig på en alls.

Livet finns till för att utvecklas.
Andligt utifrån eget val här.
Därför finns frihet att välja själv.
Att tro eller förneka att något finns.

Som kan leda vårt medvetande.
Att nå kunskap och utveckling.
Kunna leva och älska sitt liv.
Vara andlig och sprida kunskap.

Genom att få kontakt med källan.
I Universum få kraft att orka där.
Kunna skapa sitt liv via vägledare.
Men också dela med sig till andra.

Med kärlek
Methatron

Copyright Sari-Sävy Vesanen