21. jun, 2015

Vetenskaplig sanning

Sök sanningen.
Tro ej på lögner som sprids.
Om andra eller dig själv där.

Du är inte den de säger du är.
Av oss är du kommen och andlig.
Det finns många som tror på det.

Så därför bör du söka kontakt.
I ditt inre och möta ditt sanna jag.
Du har mycket kapacitet att ge.

Kan skapa via tankens makt där.
Ett bättre liv för dig själv och andra.
Om du söker din själs högsta ledning.

Ingenting alls kan du finna i det yttre.
Många är de olika tankar som sprids.
För att de finns fler källor där till det.

Liksom det finns många sfärer för liv.
God eller ond att tro eller inte tro alls.
Det är ditt val helt ingen annans alls.

Man blir det man önskar att vara bara.
Andra kan styra ens liv med sina tankar.
Få en att tro allt de säger till bara.

Ni måste lära er att undersöka tankar.
Genom verklighetsbaserad kritisk granskning.
Se på saken ur ett sanningsperspektiv.

Jämföra olika teorier med varandra och förstå.
Hur allt är genom studier ovanifrån på saken.
Vara objektiva och sakliga är bäst i allt.

Då kan ni förstå hur världen är konstruerad.
Kunna börja leva ett fullvärdigt liv där.
Kan inte säga mer just nu förutom sanningen.

Lovar att vara till hjälp i tiden.
Daniel

Copyright Sari-Sävy Vesanen