23. jun, 2015

Respekt för djur

Många är människor.
Som inte respekterar djuren.
Liv är de också samt andliga.

Har samma rätt att vara och bli.
Möter oss med sina sinnen där.
Kan se och höra det ni inte kan.

Förstår så mycket utan besvär.
Har kontakt med oss är kloka.
Många behandlar dem inte så.

Vet mycket mer än man tror.
Är trogna vänner som ingen är.
Om man lyckas fånga deras själ.

Sviker inte hjälper en i nöden.
Tröstar när man är sorgsen eller sjuk.
Stannar kvar om man blir skadad.

Nöjer sig med det de får utan knot.
Förstår när man pratar med dem.
Kan tala om och säga saker bara.

Vet allt om hur man har det i livet.
Skyddar en vid faror och leder.
Vet när vädret växlar om till storm.

Mycket mer än man känner till.
Nathanael och Sophiel

Copyright Sari-Sävy Vesanen