24. jun, 2015

Hälsa och syfte i livet

Du är där.
För att utvecklas i anden.
Det finns mycket som är bra.
Men också dåliga saker där.

Hälsan är viktig att ha.
För att få ett långt liv i kroppen.
Därför ska du äta hälsosamt.
Då blir du friskare fysiskt och psykiskt.

Ingen är menad att bo i den evigt.
Man väljer själv vad man skall vara.
Andra kan påverka en att välja.
Du skall söka vägledning i ditt inre.

Genom meditation motta budskap.
Kunna kommunicera och skapa själv.
Det finns ett gemensamt medvetande.
I Universum där man kan mötas andligt.

Tro är något som man bär med sig.
De flesta gör det omedvetet bara.
Därför går livet inte alltid i rätt spår.
Gäller att hitta sitt syfte och mål där.

Försöka minnas sin livsuppgift bara.
Vilja skapa gott inte ont med tankar.
Många har glömt sitt livs mening.
Kommit på avvägar ifrån sin sanning.

Ber om ljus över mörkret till Er.
Ismael

Copyright Sari-Sävy Vesanen