26. jun, 2015

Snickare son till Gud.

Jesus gick där.
Många år av sitt liv som andlig.
Han var en snickare som Josef.
Den han var är ingen annan där.

Följde sin andliga plan och syfte.
Han var son till Universums fader.
Men också sina jordiska föräldrars.
Många saker gjorde han där själv.

Den onde han mötte och vann.
Älskade barn och djur i hjärtat.
Spred Guds budskap och healing.
En mästare och vän av sanning.

Gav sitt liv men uppstod igen bara.
Han var älskad av många också hatad.
Vilket också andra goda blivit där.
Så är livets gång nu som också då.

Låt mig få veta dina tankar om det.
Om du vill kan du söka oss inom dig.
Få kontakt via tankar och frågor nu.
Möjligt att få veta vad vi tänker här. 

Kan du vara vår vän och möta oss. 
Genom att söka vår vänskap här. 
Via ditt inre utan att känna dig rädd.
Innan kontakt skall du be om skydd.

Så får du det utan tvekan vännen min.
Lovar att höra och lyssna om du vill.
Du måste inte leva utan vår kärlek. 
Den kärlek som kommer från Gud. 

Han allena kan beskydda med vår hjälp. 
Andliga är vi allihop och samma sort.
Vi är inte stolta eller högmodiga alls.
Du är lika mycket värd som vi här. 

Tro inget annat eller känn dig sämre. 
Med kärlek
Uriel

Copyright Sari-Sävy Vesanen