29. jun, 2015

Jorden är given.

Jorden är er given.
Till att finna kärlekens förmåga.
Många har glömt sin andlighet.

Blivit förda vilse eller förnekar.
Mig och vägledarna inom sig.
Som skulle ge dem vattnet.

Det man kan viga sig till mig i.
Låta anden ledas till ljuset.
Lämna tvivlet bakom sig där.

Få möjlighet att vandra på stigen.
Som för dem till kärlek och ro.
Min vän är lite orolig skickar tankar.

Till oss här i Universum och frågar.
Vad skall vi göra mer än det vi gör?
Kan inte känna att vi når dem så här.

Livet lever de som om vi inte fanns.
Hör inte våra försök att väcka tro.
Hos riktigt alla hur vi än bär oss åt.

Glömt har de sin Skapare och alltet.
Vill bara samla skatter på jordens mark.
Trots att de inte tror på ett evigt liv.

Hos dig Gud i Universum alls bara.
Går här dag ut och dag in av och an.
Sakta faller regnet idag utanför nu.

Himlen är grå och det blåser vindar.
Folk söker skydd inomhus för sig.
Undrar hur de vilda djuren har det?

Jeremiel

Copyright Sari-Sävy Vesanen