30. jun, 2015

Skapande uppgift

Öppna ögon.
Ser din sanning igenom.
Den går ej gömma på.

Stormar inom dig släpp.
Fånga lugnet i din själ. 
Sakta farten tänk om.

Gör inte fel utan rätt.
Ty du tjänar på stilla vind. 
Nattens mörka timmar här.

Väntar på ljusets kraft.
Som håller mörkret borta.
Tills det åter dagas igen.

Hör och lyssna Guds bud.
Som ges inom din själ nu.
Låt ingen hindra dig det.

Ifall du själv inte vill bli.
Gör det som är ditt kall,
Ifrån själens innersta väsen.

Du har valt att födas dit,
Utav egen vilja vandra där.
Följa Jesus fotspår kan du.

Om du vill det själv helt.
Be om hjälp och vägledning.
Så får du det när du vill.

Låt dig lyftas på armar starka.
Om du faller ifrån din väg.
Viktigt att känna det är rätt.

Känsla för dig ingen annan.
Då är ditt mål där halvvägs.
Resten kan du finna sen.

Skapa andligt liv är inte svårt.

Sadkiel

Copyright Sari-Sävy Vesanen