2. jul, 2015

Jesus

Gud.
I den fysiska kroppen skickade ned.
Del av sin egen andliga jag Jesus.

Hans födelse var dramatisk början.
Jordiska moder och fader flydde.
Undan Herodes som ville ta Jesus liv.

Växte upp och döptes av Johannes.
Fick 12 lärjungar inklusive Döparen.
Lärde ut tro och läkte folk friska.

Sitt liv tillbringade med lärjungarna.
Älskade djur och barn gränslöst.
Skapade och gjorde många underverk.

Blev förrådd av Judas Iskariot.
Därav korsfästes han men uppstod.
Varvid han fortsatte tillsammans med lärjungarna.

Istället för Judas Iskariot valdes Matteus.
Intill sitt fysiska livs slut fortsatte missionen.
Sedan återvände hans ande till Gud.

I Universum.
Hesekiel

Copyright Sari-Sävy Vesanen