3. jul, 2015

Tro och vetenskap

Ordet.
Glömma, finna, minnas och tro.
Att inte minnas alls glömma bara.
Förneka att inte tro på Gud alls.

Tiga, tänka, tala om sin tro.
Att inte tala om någon tro alls.
Frihet att välja det man vill själv.
På gott och ont, falskt eller sant.

Ditt liv är ditt få utvecklas andligt.
Precis så som du vill göra själv.
Finns sfärer med olika ledare.
Goda, onda eller mitt i mellan.

Som kan locka till sig din själ.
Många går rätt medan andra fel.
Gud vill att man skall finna själv.
Det som är rätt inte fel för anden.

Känner man en önskan att tro.
Kan man be om hjälp så får man.
Söka i sitt inre efter vägledning.
Finna Gud och kunna kontakta.

Sitt högre själv och andliga ledare.
Få kontakt och tillgång till källan.
Universums gemensamma ord.
Det medvetandet vi kan dela nu.

Med varandra och vår Skapare.
Som är Fader och Son igen.
Ljuset kan skicka till oss hit alltid.
Om vi önskar och ber att få det.

Vi kan skapa vårt liv själv helt.
Få precis det vi önskar och vill.
Genom kommunikation med Gud.
Så älskade Gud oss offrade sig själv.

På korset för att ge oss sin förlåtelse.
Utvecklats har vi i anden och kroppen.
I det fysiska och själsliga hela tiden.
Vetenskap och Tro är inte separerade.

Utan överlever sida vid sida just nu.
När skall de förenas utan tvivel där.

Med kärlek
Gud och Jesus genom Daniel

Copyright Sari-Sävy Vesanen