6. jul, 2015

Vem?

Kärleken han gav.
Till er från sig själv.
På korset blödande.

Ont gjorde de.
Som korsfäste honom.
Han var Guds avbild.

Förkunnade om ljuset.
Gav av sig till andra.
Sin egen andlighet.

Utan att tveka lät ske.
På Guds inrådan då. 
Vem var då denne man?

Jo han var del av Gud.
Samma andliga kraft.
Delade de då så nu med.

I Universum förenade är.
Far som är son och Far.
Av samma ande där igen.

Från Gud som är Jesus som är Gud.
Jeremiel

Copyright Sari-Sävy Vesanen