13. jul, 2015

Må bra råd

Hur ar du det?
Många är de som bara tänker på sig själva. 
Ser inte alls någon annans sorger och bekymmer.

En del vill bara vara vänner när de behöver hjälp.
Söker sig till någon som hjälper dem då.
Fast när hjälparen har problem hjälper inte de.

Andra är snälla och ger av sig själv hela tiden. 
Får inget tillbaka och riskerar att bli utmattade.
Behöver få mycket lugn och ro för att ta igen sig.

Den själsliga hälsan är viktig för kroppen.
Sjukdomar i själen ger också kroppsliga symptom.
Oftast som sjukdomar i magen.

Om man utav någon anledning är svagare i kroppen.
Förvärras dessa besvär utav själsliga problem.
Genetiska och ärftliga sjukdomar riskerar bryta ut.

Stressrelaterade själsliga problem måste åtgärdas. 
Relationer som är destruktiva behöver ändras.
Om det inte går måste man bryta sådana.

Hänvisa personer som har problem till professionella.
Så att du inte går under av det själv.
Det gäller att lära sig älska sig själv först.

Sedan är man först kapabel att älska sig själv.
Ismael

Copyright Sari-Sävy Vesanen