16. jul, 2015

Vill du?

Gud: Så vill jag dig älska.
När du älskar dig själv först.
Ta lärdom av livets läxor där.

Du skall inte utplåna dig själv.
Utan växa i anden genom mig.
Jag vill höra dig och se dig.

I mitt andliga sökande efter dig.
Som tillhör min andliga frihet.
På den jord som du fått tilldelad.

Som en gåva från mig till dig.
Alla är ni mina skapelser av kärlek. 
I Fysisk verklighet kroppen ni fått.

Leva där och finna er själva nu.
Kom sök och jag skall söka dig. 
Du får vilja det själv inom själen.

Ditt högre jag kan få kontakt.
Andlig vägledning i livskonst.
Att kunna leva i ljusets energi.

Skapa och känna kärlek.
Många är de som har glömt helt.
Träffat förnekelsen och lämnat mig.

Stängda i sinnet som inte tror.
På att jag är Skaparen av alltet. 
Så också Jorden givit er liv.

Skulle du vilja vara gå med mig?
I mina spår uppleva underverk.
Lära dig läka andliga sår med ljus.

Allt du upplevt kan renas och has.
Du kan ta lärdom av dina upplevelser. 
Använda dem till att förstå andra.

Men också dig själv mer än nu.
Tro på ett liv som gör att du inte dör. 
Allt är inte som du blivit vidtalad. 

Skapar gör du med kommunikation.
Via ditt inre hittar dig själv som ande.
Kan finna vägen till sanningen.

Lögnerna faller då i glömska bara.
Du tillhör andlighetens högre jag. 
Som är en del av mig och andra.

Vill du möta vägen till evigheten?

Via Sadkiel

Copyright S-S Vesanen