17. jul, 2015

Stunden är nu!

Livet är ditt.
Så också tiden och platsen.
Bara du vill själv och önskar det.

Någon har talat till din själ.
De vackraste orden du vill ha.
Ifall du önskar höra dem sen.

Först måste du ge dig chansen.
Att vara med dig själv i stunden.
Ingenting blir bättre av brådska.

Så ta och lugna ner takten nu.
Lyssna på din inre röst du har.
Mötet blir bättre än du tror.

Där kan du finna tro på dig själv.
Du är den som är experten bara.
Har kunskapen om din ande.

Du ska inte låta någon såra dig.
Elaka behöver du inte förlåta.
Lämna dem medan tiden finns.

Så att du kan leva och älska dig.
För att kunna älska andra sedan.
Viktigt att ha roligt också där.

Inte bara massa besvär och elände.
Om du inte klarar göra allt du har.
Så kan du be om hjälp eller lämna det.

Människor finns många olika slag.
En del är snälla och andra elaka.
Du behöver inte ställa upp på allt.

Kan gå din väg om du inte orkar med.
Snälla personer ger du snällhet till.
Du räknas inte göra något fel alls.

Om du tar dig tid att vara med dig.
Det gör att du orkar bättre själv.
Kärlek är till för att ges utan gräns.

Om kraven blir för höga från andra.
Sök hjälp till dem hos professionella.
Så kan du också få lite avkoppling.

Ismael

Copyright Sari-Sävy Vesanen