19. jul, 2015

Du skapar själv

Ängel.
Är jag tillhör Guds rike i himlen.
Vacker är kärleks ljusets stråle.

Faller på jordens mörker idag.
Kan inte låta bli att skina alls.
Skapad för att lysa över Jorden.

Se på dig själv granska ditt inre.
Hör hur du kan få vägledning.
Var inte rädd för att följa vägen.

Som du börjat på nu äntligen.
Kan vi få kontakt igen bara.
Du föddes dit för att lära dig.

Vad som är kärlekens gåva.
Kunna ge dig själv andligt liv.
I tiden skall du vara evigt sen.

När du slutfört din uppgift där.
Låt dig inte luras av falska profeter.
De säger mycket men inget rätt.

Du är din egen skapare i livet.
Gud finns att nå inom dig själv.
Liksom din andliga vägledare.

Så skall du också förstå ditt liv.
Det finns ingen sanning hos andra.
Sanningen finner du inom dig,

Du kan vara och bli vad du vill.
Om du följer din egen väg där.
Precis så som du ville göra här.

Meningen i ditt liv finner du själv.
Ingen annan är mästaren i livet.
Du är den som är bäst på det. 

Lyssna på ditt högre jag som talar.
Hitta ditt andliga liv samt uppgift.
Ha så roligt du kan och vill bara.

Ta inte mer än du orkar själv.
Sök sådant sällskap du mår bra av.
Glöm inte dem som varit snälla.

Även om de skulle behöva hjälp.
Det är de som gett dig stöd.
Du ska bry dig om att uppmuntra. 

Se till att de får professionell vård.
Glöm inte av att besöka dem där.
Älska dig själv så kan du älska andra.

Michael

Copyright Sari-Sävy Vesanen