20. jul, 2015

Skaparen?

Så.
Vem skapade alltet om inte skaparen finns?
Hur skulle det vara om ingen skapade något alls?

Utan allting blev skapat utav sig självt?
Växte fram ur tomma intet bara.
Utan att skapas av tankar och uppfinnas av medvetandet?

Vad är sanningen om inte skaparen av alltet?
Men vem skapade Skaparen då?
Ja svaret finns hos den som skapade alltet.

Ingen vet sanningen om dig förutom du själv. 
Allt det andra säger är lögner bara. 
Du kan skapa det du vill när du vill om du vill.

Det gäller bara att finna sig själv och förstå livet.
Så förstår livet dig och anden finner ro i det.
Det är det som du vill finna själv som är viktigt.

Inget annat alls.

Copyright S-Svesanen