24. jul, 2015

Själens gemenskap

Kärleken.
Gemenskap mellan två själar.
Tryggheten att vara tillsammans.

Havets strand så vacker i solen.
Där står de på sanden själar två.
De känner varandra sen länge.

Funnit sin själs högsta jag har de.
Står tillsammans förenade och är.
Medvetna om varandra och uppgiften.

Att tillsammans klara av livets frågor.
Lagen om frihet att välja lika för alla.
Välja mellan att tro och förneka allt.

Ge sitt liv till det onda eller bara goda.
Älska sig själv för att kunna älska andra.
Nå Gud och andlig vägledning i det inre.

Kunna ställa frågor, motta svar och skapa .
Via det gemensamma medvetandet i Universum.
Leva i ljuset förenade i kärlek och gemenskap.

Nathanael och Sophiel

Copyright Sari-Sävy Vesanen