3. aug, 2015

Han innanför och kärlekens melodi

Han.

Finns för dig alltid i tiden.
Med dig färdas utan allt.
Inget kan mötas utanför.

Innanför.

Dig ska du söka med ens.
Så kan du finna öppningen.
Till livets källa av evigt liv.

Gemensam kommunikation.
I medvetandets sfär där i.
Ditt sinne kan du hitta det.

Du vill ha och lite till bara.
Se det som en ny början.
Möjlighet att lära känna dig.

Men också det andliga livet.
Som finns för dig om du vill.
Sakta inte fort sker kontakt.

Var inte rädd be om beskydd.
Från Gud via Jesus Kristus.
Så skapas äkta kontakt då.

Med andliga vägledare dina.
Om du vill själv och ber det.
Kärlekens ord får du då höra.

Som en viskning inom dig.
Ditt högre jag möta och Gud.
Få höra kärlekens melodi.

Sandalphon

Copyright Sari-Sävy Vesanen