5. aug, 2015

Finna sig själv

Vandring.
På jordens mark ni gör.
För att finna er själva.

Förmågan att älska igen.
Utan någon gräns alls.
Med er finns Gud Fader.

Om ni vill honom känna.
Då får ni också se Gud.
I allt ni har omkring er.

Han är dagen och natten.
Ljuset i mörkret evig kärlek.
Himmel och hav med vågor.

Luft, vatten, eld och jord.
Kraften som ej sinar alls.
Kärleken finns för evigt,

Mötet med honom slutar ej.
Pågår för alltid i tid och rum.
Han är med dig i nuet också.

Sök honom och du ska finna.
Hesekiel

Copyright Sari-Sävy Vesanen