18. aug, 2015

Gud vad jag stickat har.

Stickat har jag.
Med livets tråd.
Mången gång.

I många år.
Litet var början.
Större blivit nu.

Mina tankar styr.
Mitt livs sticke.
Tråden är lång.

Tar inte slut.
Hur jag än gör.
Det är bra bara.

Kan inte sluta.
Fortsätter i tid.
Utan gräns alls.

Du finns med.
Mig i alla dygn.
Månader och år.

Jorden snurrar.
Årstidsväxlingar.
Väderomslag.

Lugnet och Stormen.
Känslornas styrka.
Kärleken från dig.

Min Gud Tack.

Copyright Sari-Sävy Vesanen