21. aug, 2015

Positiv kraft

Skratta var glad.
Så mycket du kan.
I detta liv du har.

Meningen är lyckan.
Inte sorgen här alls.
Inte tungt utan lätt.

Det är bara makten.
De som har kontrollen.
Som vill tynga livet.

För andra och ha.
Allt själv istället.
Gud vill annat.

Med dig och mig.
Tänk positivt här.
Så mycket du kan.

Gör det lättare själv.
Om du bara kan.
Så att glädje finns.

I ditt liv och andras.
Livet skall vara värt.
Att leva för alla.

Guds skapade liv.
Ingen är född.
Till något annat.

Människan själv.
Har skapat eländet.
Genom girighet och hat.

Stängt sig för kärlek.
Guds ljus som flödar.
Av energi omkring.

På vår jord hela tiden.
Låt dig andas in den.
Genom dina chakran.

Ned i din kropp falla.
Om du bara vill själv.
Så kan du nå Universums.

Källa och medvetande.
Via ditt inre med tankar.
Få svar till dig av dem.

Som är dina andliga.
Vägledare i livet.
Så är sagt från början.

Mörkret finns på jorden.
I form av elak energi.
Den kan man undvika.

Med vår Fader, moder och son.
Som är en och samma.
Andliga kraft i himmelen.

Jag är, Visdom och Förlösaren.

Copyright Sari-Sävy Vesanen