24. aug, 2015

Positiv ensamhet

Ensamhet.
Kan vara tillgång.
Så kan man vila.

Se på sig själv.
Granskande uppifrån.
Förstå reaktioner.

Som sker hos sig,
Eller hos andra.
Man har i sin krets.

Tillfälle att granska.
Händelser i livet.
Samt situationer.

I sitt liv skedda.
Planera sitt liv,
Tanke meditera.

Vila eller göra.
Något roligt.
Njuta av tiden.

Man har ensam.
Utan att stressa.
Känna lugnet.

Skapa nytt.
Lämna gammalt.
Finna glädjen.

Gud vare med er.

Copyright Sari-Sävy Vesanen