24. aug, 2015

Att bearbeta sorg

Sorg.

Kan vara läkande.
Man bearbetar.
Saknad efter någon.

Eller något man mist.
Ett sätt att förstå.
Att något förändrats.

I ens liv eller tillvaro.
Sorg kan vara stor.
Mellanstor eller liten.

Beroende på händelsen.
Man kan sörja kort tid.
Lång tid eller alltid.

Viktigt att förstå själv.
Samt som medmänniska.
Om depression uppstår.

Behövs hjälp utifrån.
Av professionella.
Normal sorg bearbetas själv.

Människor kan reagera.
Olika på samma händelse.
Utifrån hur man tar det.

Vilket samband man har,
Till det som har skett.
Samt hur stark man är.

Guds kärlek till Er.

Copyright Sari-Sävy Vesanen