28. aug, 2015

Kärlek, kärlek och kärlek

Kärlek jag känner i mig.
Det är Guds gåva helt.
Ingen kan det bättre.

Ge än Vår kära Far blott.
Hatet viker undan då.
Kan bara älska utan gräns.

Livet har lärt mig höra.
Gud i mitt innersta väsen.
Spirituellt liv är mig given.

Från födelseögonblicket.
På jordens vackra yta.
Kan bara se ljus överallt.

Mörkret som jag möter.
Ger vika med kärlek.
Som jag finner inom mig.

Oro och rädsla försvinner.
Tankarna vänds mot livet.
Som jag lever själv helt.

Inte någon annans alls,
Utan mitt eget här och nu.
Inte i det förflutna begravet.

Eller i framtidens grubbel.
Älskar att finnas till igen.
Bor i min fysiska kropp.

I den fysiska verkligheten.
Men som spirituell ande.
Känner kärleken från Gud.

Tacksam för min andlighet.
Även för vägledningen.
Kontakten och medvetandet.

Som är gemensam för alla.
Bara man tror, ber och vill själv.
Ty valet är fritt här inget tvång.

Ber Gud om kärlek till Er.

Copyright Sari-Sävy Vesanen