29. aug, 2015

Vänskap

Glöm ej din vän för något.
Hjälp tillbaka vid behov.
Såsom vännen din gör.

Goda vänner växer med dig.
Inte utanför kretsen alls.
Gå inte ifrån det du har nu.

Om vänskapen känns bra.
Låt dig inte luras att överge.
Vännen du har för fagert tal.

Har du ingen vän idag.
Sök och du ska finna en.
Ibland blir man själv bara.

Det är så själen utvecklas.
Ibland ensam ibland med folk.
Se saker och ting positivt.

Riktig vänskap övervinner allt.
Det är något som består.
Över tid och rum utan gräns.

Om vännerna sviker sörj inte.
De var inte dina vänner alls,
Utan dem har du det bättre.

Kärlek är att ge och ta energi.
Inte ett ensidigt givande.
Ej heller enbart ett tagande.

Glöm inte att Gud finns där.

Copyright Sari-Sävy Vesanen