12. sep, 2015

Svaret?

Meningen din.
Är inte som min.
Förstår inte alls.

Vad du vill?
Om du kan säga.
Det till mig nu.

Så skulle jag bli.
Glad över det.
Du och jag nu.

Inte sedan.
Jag vill ha svar.
På min fråga.

Kan du svara?
Mig med kärlek?
Som du lovat.

Mig innan nu.
Har du glömt?
Allt du sade mig.

Eller var det fel.
Jag hörde då?
Väntar på svar.

När kommer den?

Copyright Sari-Sävy Vesanen