5. okt, 2015

Inför morgondagen

Öppna dina slutna ögon. Se världen den är din.
Du kan bli vad du vill, om du tänker rätt. Önska
dig det du vill ha men inte det du inte vill ha.

Så kommer du att få det du önskar. Låt din kärlek
lysa när inget hat, så kommer du att få kärlek.
Var rädd om andra så är du rädd om dig själv.

Ge så får du ta emot.

Godnatt!

Copyright Sari-Sävy Vesanen