6. okt, 2015

Näktergalen

Min lilla vackra näktergal, sjung din sång för mig. Låt mig få höra din röst, var inte rädd för mig. Jag skall inte berätta för någon annan, om vad du säger i din sång ifall du inte vill. För du sjunger ju sanningen om ditt liv.

Jag lovar att sedan sjunga min hemliga sång för dig, så att du kan flyga din väg och bevara den. Medan jag stannar kvar och väntar på att du en dag skall komma till mig, så att vi kan sjunga igen.
Lovar att vänta på dig.

Copyright Sari-Sävy Vesanen