25. okt, 2015

Mannen i Norr

I skogen hördes en trumma.
Så att alla björnarna brumma.

Sången han sjöng fick dock.
Renarna att bli en riktig flock.

Ingen kunde det bättre än han.
Alla sade men en så duktig man.

Av alla flickor ack mycket fagra.
Valde han den lilla söta magra.

Till henne gav han sedan sin ring.
Skaffade henne många andra ting.

Sedan kom en stor barnaskara.
Mycket att göra fick han då bara.

Allt med ro han tog så utan knot.
Ont ibland fick i sin arm och fot.

Det var dags att lämna denna jord.
För mannen långt uppe i fina nord.
Copyright Sari-Sävy Vesanen