29. okt, 2015

Önskedröm

Lyckan vill alla finna.
Kärlek till sig vinna.

Pengar att ha med.
Inget får gå på sned.

Livets läxa vi lära.
Sorger får man bära.

Ibland glada dagar.
Med mätta magar.

Hungriga äro många.
Ingen lycka får fånga.

Kan hända mycket.
Tappar hela stycket.

För allt som sker.
Ingen glädje ser.

Därför måste vi.
Hjälpa och stå bi.

Mycket vi vill göra.
Även vara arbetsföra.

Omöjligt det är bara.
Överallt i livet vara.

För dem och oss.
Vi kastar alla loss.

Allt om vi blir sjuka.
Fastän ännu mjuka.

Copyright Sari-Sävy Vesanen