2. nov, 2015

Natt igen

Kvinnan väver en stor matta.
Sitter där fast det nu är natta.

Kan inte få nog hon bara är.
Ville inte sluta alls vara där.

Sjunger sånger och väver.
Hon vill inte göra av näver.

Något alls fast det finns med.
Tycker inte jag ska vara sned.

Därför låter jag henne vara.
Något mer går inte att klara.

Tack för mig säger god natt.
Morgondagen ger ny skatt.

Copyright Sari-Sävy Vesanen