22. nov, 2015

Eget liv!

I livets grönaste skog.
Någon mig över tog.

Livet tillhörde en annan.
Ett märke gav i pannan.

Själen önskade fridom.
Jag stretade emot dom.

Som ville mig få äga.
Bestämmelseord säga.

Mycket kan nu hända.
Allt kan ännu vända.

Till ett eget själsliv.
Hoppas utan kiv.

Hjälp finns att nå.
Mitt liv så återfå.

Utanför hörs bruset.
Bilar på mark fruset.

Vintern nalkas sakta.
Beskyddarna vakta.

Försöker kärlek ge.
Åt dem som vill se.

En dag ska min själ.
Åter få må så väl.

I Naturens fagra värld.
Njuta av livets färd.

Copyright Sari-Sävy Vesanen